Regler

Under konventet så har vi vissa regler som måste följas och accepteras av alla deltagare för att få vara med. Utöver dessa reglerna här nedan så måste man även gå med i föreningen samt acceptera föreningens stadgar. För att bli medlem och läsa stadgan klicka här.

Deltagande

§1 Deltagande i arrangemanget sker på egen risk.

§2 Följ våra regler, uppträd med lungn samt se till att få tillräckligt med mat och sömn.

§3 SoGC kan ej ansvara för deltagares ekonomiska förluster, direkta eller indirekta under arrangemanget. Exempelvis vid inställt arrangemang, el-problem, eller liknande.

§4 Alla deltagare förbinder sig att hålla föreningen Society of Gaming Culture fria från ansvar och skadeståndsbegär.

§5 Föreningen ansvarar ej för deltagares personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna ej föremål obevakade.

Säkerhet

§6 Det är på intet sätt tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler eller liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga föremål i de el- och nätverkskablar som hänger mellan bord.

§7 Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut.

§8 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlighs och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får endast användas med stor försiktighet och får aldrig övertäckas med lättantändliga material som papper, plast, kläder etc. Personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.

§9 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

§10 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!)

§11 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är däremot tillåtet att ta med.

§12 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Arrangemanget tillhandahåller inte en dedikerad sovlokal dygnet runt. Om möjligt kommer en sovsal finnas under specifika tider på dygnet.

§13 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av lokalen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Bordsytan är 83 x 60 centimeter

§14 Det är absolut förbjudet att medföra laserpekare och använde dessa på arrangemanget. Användning av laserpekare medför automatisk utvisning från arrangemanget.

El och Nätverk

§15 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Personalen försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagd bordplats hyra, varken helt eller delvis.

§16 Varje deltagare dispnoerar två styck eluttag från bordets grendosor. Det är tillåtet att koppla in en egen grendosa i någon av dessa.

§17 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen skall hörlurar användas.

§18 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.

§19 Det är inte tillåtet att sätta upp egen nätverksutrustning. Bland detta inkluderas men begränsas inte till Accesspunkter, Switchar och Routers.

§20 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från arrangemanget.

§21 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

Övrigt

§22 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på arrangemanget och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området. Rökning är förbjudet på området och får endast ske på anvisad plats utanför.

§23 Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället!

§24 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

§25 Allt kablage tillhörande SoGC får ej vidröras eller modifieras.

§26 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§27 Det inte är tillåtet att sälja någonting på arrangemanget utan tillstånd från SoGC.

§28 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från personalen.

§29 Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar lokalen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.

§30 SoGC har rätt att sätta upp nätverkskameror på området för publicering på webben samt att publicera foton tagna inne på och utanför arrangemanget på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild. Undantag kan beviljas av arrangemangets ledning.

§31 Varje deltagare förbinder sig att följa SoGCs för tidpunkten gällande regler. SoGC förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på www.oscon.nu

§32 Varje deltagare förbinder sig att följa instruktioner från personal, brand- och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis, brandkår etc (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällade regler).